Galicia e Portugal participan no proxecto «CAPTA» para preservar a costa e loitar contra o cambio climático

O proxecto, liderado por Galicia a través do Observatorio Costeiro da Xunta, busca establecer sumidoiros naturais de carbono na costa

Comparte el artículo:

O Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia forma parte do novo proxecto europeo «CAPTA», que, coordinado polo Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar, traballa pola mellora da resiliencia costeira na Eurorexión Galicia-Norte de Portugal. Este proxecto establecerá as bases para o desenvolvemento futuro de políticas e instrumentos de planificación conxuntas na eurorexión que faciliten acadar a neutralidade climática.

Na reunión de lanzamento en Vigo participaron a directora do Cetmar, Paloma Rueda, e a directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, Sagrario Pérez. Na sesión destacouse a relevancia da iniciativa, que axudará a identificar novos indicadores ambientais para sistemas de alerta nun escenario de cambio climático, e a aplicar metodoloxías comúns para a análise dos fluxos de CO2 e a captación de carbono azul na costa. «CAPTA» contribuirá, ademáis, a identificar as principais ameazas e riscos climáticos na zona costeira e a difundir o valor da cooperación transfronteiriza como apoio para unha mellor adaptación e resiliencia ao cambio climático, implicando especialmente á poboación máis nova nestas accións.

Con un orzamento de 1,67 millóns de euros e cofinanciado polo programa de cooperación Interreg España-Portugal (POCTEP) e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), «CAPTA» permitirá a creación dun marco de cooperación transfronteiriza en espazos costeiros. O obxectivo é facilitar procedementos homoxéneos e información comparable sobre riscos climáticos, permitindo accións conxuntas e avaliando o papel que prestan os ecosistemas litorais como sumidoiros de carbono mediante o uso de novas tecnoloxías, como satélites, vehículos aéreos non tripulados ou redes neuronais, entre outras.

Noticias Relacionadas

Conceptos Iberistas (II)

Hace unos dos años publiqué en EL TRAPEZIO la primera parte de Conceptos Iberistas. El proceso de construcción conceptual del iberismo va ganando en profundidad